Followers

Google+ Followers

keshe

Monday, 1 August 2011

June 27, 2011

SaLuSa, June 27, 2011 Wspominaliśmy już o pewnych ograniczeniach w naszych działaniach dotyczących was.. Zawsze istniały tak zwane (jak byście to określili) “wyższe autorytety”, którymi dla nas są Istoty Światła nadzorujące cały Wszechświat. Wiemy, że niektórzy z was pytają dlaczego pozwala się Tym należącym do ciemności ingerować w wasze życie. Dzieje się tak na skutek dualności panującej na waszej planecie polegającej na walce między ciemnością i Światłem. Istnieją jednak granice, a jako przykład możemy odnieść się do dekretu boskiego, według którego żadna siła militarna nie będzie mogła użyć broni atomowej albo rozpocząć Trzecią Wojnę Światową.

Ponadto, dzięki osiągnięciu wyższego poziomu świadomości uzyskaliście prawo do awansowania bez przeszkód w kierunku osiągnięcia Wzniesienia. Dzięki boskiemu dekretowi ustanowionemu bezpośrednio przez Boga waszego Wszechświata udało się uniknąć zniszczenia Ziemi przez Ciemnych. Mogli oni doprowadzić do wydarzeń, które w ostatnich czasach spowodowałyby całkowitą destrukcję, co więcej, nie była to jedyna okoliczność, w której groźba tego kalibru została udaremniona.

Widzicie Kochani, że walka jest bardzo zaawansowana i że Światło stało się siłą panującą. Jest tylko sprawą czasu zanim Światło przetransformuje niskie energie i ta przemiana się dopełni wraz z nastaniem Wzniesienia. W związku z tym nie potrzebujecie się zbytnio niepokoić z powodu pogłosek na temat katastrof albo przerażających wydarzeń jakie mają dotknąć Ziemię. Dostrzegamy wasze nieustające wysiłki w sprowadzaniu więcej Światła na planetę, co staje się waszą rękojmią bezpiecznej i pełnej sukcesu drogi do końca tego cyklu.
Z pewnością nastąpią wydarzenia, które doprowadzą do zmian fizycznych oraz oczyszczania się Matki Ziemi, które jednak w miarę możliwości będą przez nas minimalizowane.

Chcielibyśmy teraz być świadkami szybszego wzrostu świadomości, co przyspieszyłoby zaprowadzenie pokoju na planecie. Możecie to osiągnąć jeśli się skoncentrujecie jedynie na przyszłości i nie będziecie zużywać waszej energii na rozpatrywanie negatywnych sytuacji, które ostatecznie mogą nigdy nie nastąpić. W rzeczywistości macie możliwość pozbawić mocy Tych należących do ciemności odpierając niskie energie, którymi oni się odżywiają. Często nadmieniamy, abyście zrozumieli, że strach jest tym, co Oni pragną generować. Uniemożliwicie Im osiągnięcie tego celu będąc spokojni i skoncentrowani wewnętrznie, nie pozwalając, aby inni odebrali wam zdolność do bycia Jednością ze wszystkim co Istnieje. To jest waszym wielkim zadaniem w waszej ewolucji i przygotowywaniu się do wspaniałego i cudownego życia w wyższych wymiarach. Nikt nie może zrobić tego za was, więc dołóżcie starań do spełnienia tego zadania wiedząc, że otrzymujecie wielką pomoc.

Wielu z was będących już oświeconymi napotyka na trudności czując się osamotnieni w gronie rodzinnym i być może także między przyjaciółmi. Z powodu waszych wierzeń możecie nawet być odrzucani przez tych, którzy powinni jednoczyć się z wam w miłości. Jednak pozostajecie wierni wewnętrznej wiedzy, która pochodzi z serca. Oczywiście, prowadząc samotne życie możecie tęsknić za kimś, kto podzieliłby z wami tę wiedzę. Zastanawialiście się, czy nie jest zbiegiem okoliczności to, że znajdujecie się w takiej sytuacji? Być może waszym przeznaczeniem jest być katalizatorem dla tych, którzy akurat znajdują się w waszym otoczeniu.

Gdy wkrótce nastąpi ujawnienie będziecie potrzebni, gdyż ludzie zaczną się zastanawiać czy mogą w to uwierzyć, szczególnie odnośnie niezaprzeczalnej obecności statków kosmicznych, co spowoduje zadawanie pytań na temat ich pasażerów. Kiedy ostatecznie zostanie udowodniona łączność między tymi istotami i Rodem Ludzkim, pojawi sie wielu sceptyków, którzy w dalszym ciągu będą odrzucać tę koncepcję. Pracownicy Światła i wiele innych osób o otwartym umyśle ujawnią się, aby udzielić odpowiedzi w sposób łagodny lecz zdecydowany. Jest przed wami wiele pracy, jednak powinniście być zdolni znieść to wszystko z łatwością będąc dobrze przygotowani na taką okazję .

Zawsze podkreślaliśmy, że część ujawnienia będzie polegać na coraz częstszym pojawianiu się naszych statków na niebie oraz zwróceniu waszej uwagi przelatując nad ważniejszymi miastami. Widzimy to jako sposób na przyzwyczajenie się umysłów ludzkich oraz do tych faktów, ponieważ one będą świadczyć, że pojawiamy się w celu waszego oswojenia się z naszymi statkami. Byliśmy dotychczas bardzo ostrożni, aby nasze wizyty nie były uciążliwe i aby nasze statki nie zostały potraktowane jako zagrożenie dla was. Jednak ostatnio obserwujemy entuzjazm wśród wielu obserwujących ukazywanie się równocześnie wielu statków.

Warunki na Ziemi pogarszają się na wielu poziomach i pomimo waszych własnych konkluzji na temat poważnych szkód dokonanych w ekologii z powodu wyrębu lasów, ten nadal wzrasta. Człowiek ignoruje potrzeby Przyrody oraz wielu gatunków, których przetrwanie zależy od zdrowego środowiska. W konsekwencji tego Przyroda utraciła równowagę i niektóre gatunki mogą zniknąć na zawsze. Dlatego z pewnością wraz z naszym przybyciem będziemy mogli położyć kres tej tak niszczycielskiej akcji. Rozumiemy, że niektórzy musieli uciec się do niepożądanych praktyk z powodu trudnych warunków życia. Te problemy zostaną szybko rozwiązane, gdyż obfitość wymaga, aby bogactwo świata było jednakowo rozdzielone na wszystkich. Te zadania są już przygotowane i zaawansowane w takim stopniu, że zaczęto wprowadzać je w życie.

Rozumiemy powody waszych problemów i wiele z nich jest wynikiem polityki iluminatów. Utrzymywanie was w stanie niezaspokojonych potrzeb życiowych daje im możliwość trzymanie was pod kontrolą, lecz to się zmieni i wszystkie wasze potrzeby będą zaspokojone. Życie będzie wolne od wszystkiego co powodowało nieszczęścia i nędzę w jakiej obecnie wielu się znajduje. Wszystko postępuje według planu i gdy tylko uregulujemy te problemy, będziecie mile zaskakiwani prędkością zmian. Mamy miliony statków do naszej dyspozycji, jak również kierujący nimi personel, więc żadne zadanie nie jest dla na zbyt trudne. Technologia naszego zaawansowanego sprzętu jest o wiele wyższa od każdej znanej przez was dotychczas, chociaż niektórzy z waszych naukowców mają już znakomite osiągnięcia w tej dziedzinie, jednak nie mogą ich jeszcze ujawnić.

Ja jestem SaLuSa z Syriusza i nasze przesłania będą się nasilać, ponieważ znajdujecie się bardzo blisko od wydarzeń, które automatycznie doprowadzą do ujawnienia. Oczekujemy z nadzieją i pragniemy realizacji naszych pierwszych otwartych kontaktów z wami.

Dziękuje Salusa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Tłumacz: Krystal

Drodzy Czytelnicy,

Tymczasowo nie jesteśmy w stanie udostępnić Wam tych tłumaczeń. Gdyby ktoś z Was zechciał przetłumaczyć je na język Polski, prosimy o kontakt luisavasconcellos@hotmail.com lub info@galacticchannelings.com

Z góry dziękujemy
 
Originals and translations of Galactic Messages available at


http://www.galacticchannelings.com/

April 8, 2011

SaLuSa, April 18, 2011 
 
Nigdy nie pozwólcie, aby wam opadła szczęka podczas, gdy plan Wzniesienia dochodzi do finału.  Nadejdą trudne czasy, ale po nich nastąpią korzystne zmiany dla was wszystkich.  Plan posuwał się do przodu od wielu lat i był modyfikowany w zależności od różnych sytuacji, które się pojawiały.  Część pochodzi z lepszego zrozumienia waszych potrzeb i przygotowania do zmiany sytuacji.  Może się to wydawać dziwne, ale musimy też uwzględniać działania ciemnych z pewnymi ograniczeniami.  Oni także mają wolną wolę.  Jednak ich czas dobiega końca, choć jeszcze starają się opóźnić lub powstrzymać nasze działania.  Oni wiedzą co jest planowane dla was, ponieważ ich o tym poinformowaliśmy i wyjaśniliśmy, że nie będziemy tolerować  ingerencji z naszymi sojusznikami na żadnym poziomie.  Są oni chronieni i kierowani przez nas, aż do spełnienia swojej roli w doprowadzeniu do długo oczekiwanych zmian.


Różne aspekty zamierzonych zmian są bardzo zaawansowane i są one tak daleko idące i rozszerzone na cały świat, że zrozumiecie, że czas jest czynnikiem krytycznym.  Jest to szczególnie istotne w  finansowych zmianach, ponieważ wymagają one akceptacji i pełnego wsparcia, jeśli mają być szybko wprowadzone w życie.  W rezultacie, wasze pieniądze będą bezpieczne i nie będą podlegać tak wielu zmianom w wartości.  Spekulanci, którzy mogą zdewaluować je przez swój nieuczciwy handel nie będą mieli już takiej możliwości i ewentualnie inwestycje staną się bezpieczne.  Nowa waluta czeka już gotowa i w przyszłości będzie utrzymywać swoją wartość opartą na metalach szlachetnych.  Drukowanie pieniędzy bez takiego wsparcia nie będzie już dozwolone.  Zgoda na zmiany jest ogólnie przyjęta, ponieważ są one postrzegane jako jedyne wyjście z bałaganu wcześniej utworzonego przez nieodpowiedzialne banki.  Istniało wiele nielegalnych praktyk i ci, którzy ponieśli z tego powodu straty, będą zrekompensowani.  Gdy wszystko będzie wyprostowane okaże się, że bogactwo pieniężne będzie rozdzielone sprawiedliwie, tak aby wszyscy mogli cieszyć się dobrobytem, który nastanie. Scena ma być tak ustawiona, że podczas zbliżania się do Wzniesienia, będziecie już mogli cieszyć się korzyściami, jakie na was czekają.  


Tak jak często już was informowaliśmy, wasze życie stanie się zupełnie inne, jak jest obecnie teraz.  Szczęścia jakiego szukacie i komfort, który wam się należy przyjdą bardzo szybko.  Zmiany te wypełnią lukę, która teraz istnieje, i poprowadzą was z niedostatku do obfitości w każdym calu.  Najbardziej zachęcającym aspektem będzie uświadomienie sobie, że będziecie mieć więcej niż wystarczającą ilość czasu dla siebie, aby podążać za  własnymi zainteresowaniami.  Nie będzie więcej klasowych podziałów na takie jak „ci co mają” oraz „ci co nie mają”, ponieważ każdy człowiek będzie uważany za równego innym jeśli chodzi o dzielenie się wynikami waszej pracy.  Wiele prac będzie tak zautomatyzowanych i komputery będą tak zaawansowane, że będziecie ledwie zaangażowani w pracę.  Czas wolny i twórcze zainteresowania spełnią wasze pragnienia na rozwój swoich umiejętności.  Nawet to, co określacie jako „pracę” będzie satysfakcjonujące i przyjemne i w żaden sposób nie będzie kieratem czy nudą, których często doświadczacie teraz.
Tak więc, moi Drodzy miejcie oczy zwrócone na przyszłość i nie martwcie się o jakiekolwiek straty, których doświadczacie teraz. Wszystko będzie wam wynagrodzone, tak że wyjdziecie z tego o wiele bardziej szczęśliwi i zadowoleni, niż poprzednio.  Młodzi ludzie będą otoczeni opieką w taki sposób, że otrzymają dokładnie to, co jest niezbędne dla ich rozwoju.  Czas, w którym system był taki sam dla wszystkich zmieni się na bardziej indywidualne nauczanie.  Faktycznie, zostaną podjęte starania, aby nauczanie było zgodne z życiowym planem.  Kierunek będzie według indywidualnych potrzeb zamiast obowiązkowego nauczania.  Nawet metody się zmienią tak, że czas będzie używany rozsądnie, bez wielu godzin spędzonych na kuciu lub zdawaniu egzaminów.  Informacje będą dawane każdemu uczniowi i zachowane przez niego do natychmiastowego zapamiętania.  Musicie mieć na uwadze, że w miarę upływu czasu, poziom świadomości szybko się rozwija, więc kształcenie musi się także z tym zmienić.


Kiedy pomyślicie, że po setkach i tysiącach lat przeżywania wielu doświadczeń na Ziemi jesteście  uwolnieni z niższych wymiarów, jest to okazją do dużej radości i szczęścia.  Wasze spełnienie leży w wyższych wymiarach, które są waszym prawdziwym domem.  Ludzie mówią o piekle, ale w rzeczywistości jest to po części spowodowane waszym własnym działaniem , i istniało do tej pory na Ziemi.  Teraz możecie to pozostawić za sobą, ponieważ już nie może was dotknąć, gdy wasze wibracje podnoszą się.  Przez Prawo Przyciągania jesteście przyciągani do Nowej Ziemi i jesteście również częścią energii twórczych, które doprowadzają do jej manifestacji.  Kiedy wreszcie Wzniesienie będzie miało miejsce w roku 2012, tylko ci z was, którzy mają wyższe wibracje, będą mogli wznieść się z nową Ziemią.  Te dusze, które z różnych powodów zdecydowały się pozostać w 3-cim wymiarze pozostaną, aby nadal kontynuować swoją ewolucję.  Pewnego dnia w przyszłości możliwość wzniesienia pojawi się dla nich ponownie, a więc cykle życia będą kontynuowane.

Całe życie we Wszechświecie w różnych formach rozwija się i nic nie stoi w miejscu przez dłuższy czas.  Jak już wiecie, zmiana jest jedyną stałą, która istnieje włącznie z Wdychaniem  i Wydychaniem przez z Źródło.  Stwórca ustanowił reguły i przez was doświadcza to wszystko co manifestuje się w całym stworzeniu.  Tajemnice życia nie mogą być w pełni zrozumiane, gdy jesteście w stanie ograniczonej świadomości.  Jednakże, z czasem przeniesiecie się przez wyższe wymiary i osiągniecie stadium pełnego zrozumienia i pojmowania.  Otrzymujecie to, co jest uważane za odpowiednie do każdego etapu waszej regeneracji i powrócicie do poziomu, na którym byliście przed zejściem do niższych wymiarów.


Więc prawda nie jest wam obca i podczas odkrywania dowiecie się, że ona z wami współbrzmi.  Oczywiście trzeba mieć otwarty umysł i być przygotowanym do odpuszczenia niektórych swoich umiłowanych przekonań.  W życiu większości ludzi są okresy, które były najczęściej  „latami nauki”, gdzie nauczanie jest akceptowane, ponieważ ufacie swoim przełożonym.  W rzeczywistości w wyniku tego, możecie łatwo rozwinąć sztywny sposób myślenia, który jest trudny do penetracji.  Bądźcie odważni i ciekawi, a jeśli macie zaufane źródło, użyjcie go jako miarkę na cokolwiek,co jest dla was wyzwaniem.  Te czasy są tak dla was ważne i waszej natychmiastowej przyszłości, wiec ustawcie swoją wizję na to, co chcecie osiągnąć i mamy nadzieję, że jest to wasze Wzniesienie.  Wysyłamy wam wszystkim naszą miłość, asystując wam w tym końcowym etapie podróży w stronę Złotego Wieku.


Dziękuje Salusa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Tłumacz: Krystal

Drodzy Czytelnicy,

Tymczasowo nie jesteśmy w stanie udostępnić Wam tych tłumaczeń. Gdyby ktoś z Was zechciał przetłumaczyć je na język Polski, prosimy o kontakt luisavasconcellos@hotmail.com lub info@galacticchannelings.com

Z góry dziękujemy
 
 
 
 
 
Originals and translations of Galactic Messages available at


http://www.galacticchannelings.com/